Vše o nákupu

Jak nakupovat na tomto e-shopu

Obsah:

 


Jak nakupovat

 1. U vybraného zboží stiskněte tlačítko "Do košíku". Pak si budete moci vybrat, zda budete pokračovat v nákupu dál nebo přímo postoupíte k "Vyplnění objednávky". V košíku můžete rovněž upravovat počet objednaných kusů zboží.
 2. Máte-li vše vybráno, přesuňte se klepnutím na ikonku nákupního košíku a dále na tlačítko "Vyplnění objednávky" na formulář, kde zadáte své jméno a adresu, způsob dodání a další informace, potřebné k dokončení objednávky.
 3. Po kontrole Vašich údajů odešlete objednávku do systému tlačítkem "Odeslat objednávku". Bude předána k vyřízení a bude Vám rovněž zaslán e-mail s rekapitulací objednávky.


Stručné obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Amela.CZ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Amela.CZ dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Obchodní podminky se nevztahují na případy , kdy osoba , které mé v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou , jež jedná pří objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého smostatného výkonu povolání.


Storno objednávky  ze strany kupujícího

 • Bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením (druhý e-mail s potvrzením data dodání).
 • Po závazném potvrzení objednávky v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.


Storno objednávky ze strany prodávajícího

  • Bez udání důvodu.
  • Pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů od přijetí platby).

 Kompletní obchodní podmínky


Způsob dodání zboží a platba

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Ve většině případů zboží odesíláme do 24hodin a pak do 24 hodin vám dorazí zásilka na zadanou adresu. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit, máte možnost objednávku stornovat. Navíc je třeba zvolit způsob dopravy a s tím související způsob platby.

Způsob dopravy je Obchodní balík České pošty, cena dopravy  je 99,- Kč. Při odběru zboží nad 1000,- Kč je poštovné zdarma. Platba dobírkou.


Reklamace zboží

V případě že se na zboží projeví závada v záruční době postupujte dle pokynů v záručním listě, kde jsou uvedeny veškeré důležité informace o servisních místech a záručních podmínkách, kontaktuje nás. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Při reklamaci zakoupeného zboží přes náš internetový obchod je důrazně doporučeno, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil kopie listin, které mu byly předány v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list (originál) a jiné - pro urychlení identifikaci daného prodeje. Dále je doporučeno, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy nejlépe v  obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky .

V žádném případě prosím neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Rovněž na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.


Vrácení peněz

Kupující v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo  od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v  obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů.

Při vracení zakoupeného zboží je důrazně doporučeno, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky zboží, tedy například fakturu, dodací list a jiné. Dále je doporučeno, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v orginalném obalu, bez znaků opotřebení a včetně všech součástí dodávky (návod k použití , vísačka s kodem produktu apod) . Nebude-li vracené zboží zasláno kompletní, může prodávající od kupujícího požadovat úhradu nezbytně nutných nákladů, vynaložených na doplnění chybějících částí vraceného zboží.

V žádném případě nám neposílejte vracené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
 


Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailová a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele obchodu Amela.CZ a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se zavazujeme řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, zavazujeme se, že tyto informace předáme až po předchozím odsouhlasení zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník využíváním služeb dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na obchod@amela.cz.

Ověřeno zákazníky

Ověřeno zákazníky


Doprava zdarma
Doprava zdarma
při nákupu nad
1000 Kč

Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení